Anna Jane Ming's Page

(born 03/28/2001 7lb 10oz 19½in)
Anna on her birth day

Anna on her birth day


Anna and Sam

Anna at 1 year old


Anna at Burger King

Anna at 18 months old


Anna at Gymboree

Anna at Gymboree


More pictures of Anna at my WebShots